O istocie życia konsekrowanego

Pierwsza z trzech części dokumentalnego filmu w reżyserii Tomasza Domańskiego opowiada o istocie i codzienności konsekrowanego życia w Zgromadzeniu Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Siostry Terezjanki wyjaśniają czym jest duchowość, w jaki sposób doświadczyły swojego powołania do życia w zakonnej wspólnocie oraz jak realizują swoje posłannictwo. Opowiadają także o małej drodze życia według św. Teresy z Lisieux oraz o zakonnej formacji, bez której trudno byłoby odnaleźć się za klasztorną furtą.

Dom zakonny pw. Dzieciątka Jezus

Dom zakonny w Wasilkowie powołała do istnienia matka Teresa Szafran w 1967 r. Nieruchomość przy ul. Kościelnej 40, była własnością p. Marii Olechno, późniejszej s. Immakulaty, która wstąpiła do Zgromadzenia w 1963 r. Przez kilka lat w budynku mieściły się salki katechetyczne dla dzieci. We wrześniu 1967r. w budynku na piętrze zamieszkały 3 siostry. Dwie siostry zostały zatrudnione w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej i w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie. Jedna z sióstr podjęła również pracę katechetyczną.

W budynku zakonnym od 2002 r. Siostry prowadzą Pogotowie Opiekuńcze „Opoka”. W 1984 r., po wielu trudnościach ze strony Wojewódzkiego Wydziału do Spraw Wyznań w Białymstoku, siostry przystąpiły do budowy domu zakonnego, do którego wprowadziły się wiosną 1987 r. W 1986 r. na prośbę, ks. proboszcza Tadeusza Zajkowskiego, siostry podjęły pracę katechetyczną i pracę w zakrystii w parafii pw. Przemienienia Pańskiego. W drugiej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej do 1994 r. pracowała siostra zakrystianka. Po powrocie religii do szkół w 1990 r. siostry podjęły naukę religii w Szkole Podstawowej i Przedszkolu. W 1994 r. zrezygnowały z pracy zakrystianki w parafii Przemienienia Pańskiego, na korzyść pracy katechetycznej w szkole.

Pogotowie Opiekuńcze „Opoka” przeznaczona jest dla dzieci, które pochodzą z rodzin wychowawczo niewydolnych i znajdują się w sytuacji kryzysowej. W zależności od uwarunkowań rodzinnych i prawnych, dzieci mogą przebywać w placówce od krótkiego (kilkutygodniowego) czasu aż do pełnoletności. Placówka zapewnia swoim podopiecznym zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych. Ponieważ placówka mieści się w naszym domu zakonnym, dlatego też siostry nie tylko pełnią rolę wychowawczyń i opiekunek, ale stają się niejako matkami wobec powierzonych sobie dzieci i młodzieży.

Kontakt

Wasilków

Dom pw. Dzieciątka Jezus

Archidiecezja Białostocka
woj. Podlaskie
ul. Kościelna 40
16-010 Wasilków

+48 85 710 43 02 kontakt@wasilkow.terezjanki.org www.wasilkow.terezjanki.org

Kościelna 40, Wasilków, Polska