O istocie życia konsekrowanego

Pierwsza z trzech części dokumentalnego filmu w reżyserii Tomasza Domańskiego opowiada o istocie i codzienności konsekrowanego życia w Zgromadzeniu Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Siostry Terezjanki wyjaśniają czym jest duchowość, w jaki sposób doświadczyły swojego powołania do życia w zakonnej wspólnocie oraz jak realizują swoje posłannictwo. Opowiadają także o małej drodze życia według św. Teresy z Lisieux oraz o zakonnej formacji, bez której trudno byłoby odnaleźć się za klasztorną furtą.

Dom zakonny pw. Dzieciątka Jezus

Dom zakonny w Wasilkowie powołała do istnienia matka Teresa Szafran w 1967 r. Nieruchomość przy ul. Kościelnej 40, była własnością p. Marii Olechno, późniejszej s. Immakulaty, która wstąpiła do Zgromadzenia w 1963 r. Przez kilka lat w budynku mieściły się salki katechetyczne dla dzieci. We wrześniu 1967r. w budynku na piętrze zamieszkały 3 siostry. Dwie siostry zostały zatrudnione w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej i w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie. Jedna z sióstr podjęła również pracę katechetyczną.

W budynku zakonnym od 2002 r. Siostry prowadzą Pogotowie Opiekuńcze „Opoka”. W 1984 r., po wielu trudnościach ze strony Wojewódzkiego Wydziału do Spraw Wyznań w Białymstoku, siostry przystąpiły do budowy domu zakonnego, do którego wprowadziły się wiosną 1987 r. W 1986 r. na prośbę, ks. proboszcza Tadeusza Zajkowskiego, siostry podjęły pracę katechetyczną i pracę w zakrystii w parafii pw. Przemienienia Pańskiego. W drugiej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej do 1994 r. pracowała siostra zakrystianka. Po powrocie religii do szkół w 1990 r. siostry podjęły naukę religii w Szkole Podstawowej i Przedszkolu. W 1994 r. zrezygnowały z pracy zakrystianki w parafii Przemienienia Pańskiego, na korzyść pracy katechetycznej w szkole.

Pogotowie Opiekuńcze „Opoka” przeznaczona jest dla dzieci, które pochodzą z rodzin wychowawczo niewydolnych i znajdują się w sytuacji kryzysowej. W zależności od uwarunkowań rodzinnych i prawnych, dzieci mogą przebywać w placówce od krótkiego (kilkutygodniowego) czasu aż do pełnoletności. Placówka zapewnia swoim podopiecznym zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych. Ponieważ placówka mieści się w naszym domu zakonnym, dlatego też siostry nie tylko pełnią rolę wychowawczyń i opiekunek, ale stają się niejako matkami wobec powierzonych sobie dzieci i młodzieży.

Wspólnota zakonna

s. Justyna Heromińska – przełożona domu
s. Natalia Ozga
s. Renata Dzikielewska

s. Angela Linowiecka
s. Edyta Skała
s. Teresilla Wasilewska

Kontakt

Wasilków

Dom pw. Dzieciątka Jezus

Archidiecezja Białostocka
woj. Podlaskie
ul. Kościelna 40
16-010 Wasilków

+48 85 710 43 02 kontakt@wasilkow.terezjanki.org www.wasilkow.terezjanki.org

Kościelna 40, Wasilków, Polska